Pa là gì ? Ý nghĩa là công dụng của Pa là gì. Chúng ta thường gặp Pa trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống.  Chúng ta cùng tìm hiểu về Pa trong bài viết dưới đây. Pa là một đơn vị áp suất được viết của chữ Pascal. Pascal (ký hiệu Pa) là đơn vị đo áp suất trong hệ đo lường quốc tế (SI). Nó là một đơn vị dẫn xuất trong SI nghĩa là nó được suy ra từ việc các đơn vị cơ bản.

Đơn vị Pa ( pascal ) trên thiết bị đo

Pa là gì ? và ý nghĩa của nó 

 1 PA = 1 N/M²

Đơn vị đo lực(N) trong SI cũng là một đơn vị dẫn xuất nên quy về đơn vị cơ bản của SI là:

1 PA = 1 N/M² = 1KG/M S-2

Ký hiệu Pa còn dùng để chỉ sức căng, độ dẻo, và sức giãn. Đơn vị này được đặt theo tên của Blaise Pascal, nhà toán lý học và nhà triết học nổi tiếng người Pháp.

Trong các thiết bị đo lường thì đơn vị Pascal ( Pa ) được sử dụng khá nhiều. Cho ta biết dãy đo của thiết bị ví dụ cảm biến ghi dãy đo 0-100 Pa có nghĩa là giá trị nhỏ nhất đo được là 0 Pa và gia trị lớn nhất có thể đo là 100 Pa. Ngoài ra trên một số thiết bị có thể ghi các giá trị như Kpa, Mpa các đơn vị này vẫn là pascal. Chúng ta có thể qui đổi như sau:

1 Kpa = 1000 Pa

1 Mpa = 1000.000 Pa

Kpa có nghĩa là : Kilo pascal 

Mpa có nghĩa là : Mega pascal