1. Cắm phích cắm bật lửa vào ổ cắm DC 12V trên ô tô, sau đó khởi động xe.

2. Dây nguồn dài ba mét để dễ dàng kết nối với lốp trước và sau.

3. Vặn vòi bơm hơi vào lốp cần thông gió.

4. Mô tả nút: Phím R là phím chuyển đổi đơn vị;-phím là dấu trừ;Phím + là phím dấu cộng, bất kỳ phím nhấn hoặc + nào để vào chế độ cài sẵn.

5. Nếu bạn muốn đặt nút điều chỉnh với giá trị mặc định, giá trị mặc định của lạm phát máy bơm này là 300PSI (+ phím bật, phím – tắt).

6. Sau khi cài đặt giá trị mặc định, đợi 3 giây, rời khỏi chế độ cài sẵn và phát hiện áp suất không khí hiện tại trong thời gian thực.

7. Hút giá trị cài đặt lên trên và tự động dừng máy bơm.

8. Khi hít lại, bạn cần tắt công tắc rồi bật lại để bắt đầu hút nước trở lại.

9. Máy bơm hơi ô tô, thời gian làm việc liên tục không quá 8 phút và cần nghỉ ngơi